16.05.2013 во 17:14 нема коментари

20 Револуционерни мажи

Автор: Илина Мангова Постот оригинално е објавен на 4 април 2013 година на веб страната Future challenges. Линк до оринално објавениот блог http://futurechallenges.org/local/20-revolutionary-men/ Погледајте телевизиски вести од бизнис форум во Македонија, од екомонска или трговска комора, седница на Влада, политички состанок на високо ниво или конвенција на градоначалници* – што гледате? Ќе видите дека скоро да […]

27.04.2010 во 19:57 1 коментар

Стереотипите и предрасудите пречка за комуникација и општествен развој

Во општествените науки поимот стереотип се користи за да се дефинира шематски , упростен и тешко променлив однос кон некого или нешто. Изразот се јавува со појавувањето и развојот на расните , верските и социјалните нетрпеливости. Во основа на стереотипите се наоѓа погрешна и неоправдано широка генерализација. Со оглед на тоа, секој групен стереотип кој […]

 

Блогови

© 2010. All Rights Reserved.